Saturday, February 21, 2009

STRATEGI KEBITARAAN JABATAN SAINS SOSIAL, IPGM KAMPUS KENT

Kebitaraan IPGM Kampus Kent adalah Kajian Sosial(Kini Jabatan Sains Sosial). Strategi Kebitaraan kajian Sosial(Sains Sosial) yang terdiri dari unit Pengajian Sosial, Kemahiran Hidup, Muzik dan Pendidikan Seni Visual merancang sekurang-kurangnya 11 strategi Kebitaraan. Antaranya;

1. Academic Benchmark. JSS akan menjadi benchmark kepada jabatan lain, JSS di IPGM lain dengan memberi penekanan kepada aspek seperti learning repository system yang mantap.
2. Kursus Dalam Perkhidmatan(KDP) dan Kursus Pendek Kelolaan Institut (KPKI) yang bercirikan kebitaraan.
3. Resos, Pengajaran dan Pembelajaran yang berkualiti dan bercirikan kebitaraan.
4. Produk berkualiti (pelajar).
5. JSS menjadi pusat penataran/konsultan yang mempunyai tenaga akademik berkualiti.
6. Menerbitkan lebih banyak jurnal kajian sosial, jurnal ilmiah dan modul pengajian sosial.
7. Citation, IPGM Kampus Kent akan menjadi rujukan kepada pihak luar.
8. JSS akan menjadi Corporat Image dengan mewujudkan kombo, brass band, koir, galeri, wall of fame, koridor kecemerlangan dan galeri seni Visual.
9. Merancang seminar/persidangan/forum, visiting lecturer, wacana dan tweening programme dengan universiti-universiti luar negara dan dalam negara.
10. Menghasilkan sejarah IPGM Kampus Kent melalui penerbitan dan mewujudkan arkib IPGM Kampus Kent.
11. Wall of Fame (Tokoh-tokoh yang dihasilkan oleh IPGM Kampus Kent sepanjang 1952-2009).


No comments:

Post a Comment