Tuesday, January 27, 2009

CARTA ORGANISASI & VISI DAN MISI JABATAN

VISI JABATAN
"Guru Sains Sosial Bertaraf Dunia yang Memenuhi Keperluan dan Aspirasi Negara"

MISI JABATAN
"Melalui guru sains sosial yang beketrampilan dan bertaraf dunia yang memiliki kecemerlangan perguruan selaras dengan aspirasi negara"

OBJEKTIF JABATAN

Mempertingkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum
Memupuk dan memantapkan sahsiah serta jati diri warga institut.
Menaiktaraf kemudahan, infrastruktur untuk memenuhi keperluan latihan.
Mengoptima pengupayaan diri dan kompetensi profesionalisme keguruan warga institut.
Meningkatkan jalinan perkongsian pintar dan kolaborasi dengan organisasi dalam dan luar negara.
Memastikan ketekalan amalan jaminan kualiti.No comments:

Post a Comment